Místní knihovna Malhotice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Malhotice se nachází v přízemí budovy místního zámku, vlevo od Obecního úřadu. Prostory jsou nově upraveny (knihovna zde byla přemístěna koncem měsíce srpna 2007).

Pro veřejnost je knihovna otevřena:

Středa 1600 - 1800hod

Současně je možno využít také veřejný internet

Jako knihovnice zde pracuje paní  Anna Nováková

Knihovna disponuje stálým knihovním fondem: 1298 svazků a výměnným fondem: asi 240 svazků. Výměna knihovního fondu se uskutečňuje pravidelně 3x ročně (mezi knihovnami střediska Všechovice). Katalog je součástí střediskového katalogu a najdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

 

Poslední cirkulace knih:  ve středu 26. února  2019.

Seznam cirkulujících knih naleznete zde v záložce "výměnný fond".