Místní knihovna Malhotice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Vítejte na stránkách

Místní knihovny Malhotice!


Knihovna je nov? p?emíst?na do místního zámku.


Obyvatelé Malhotic!

Nezapomínejte na svou knihovnu. P?ij?te se podívat a budete mile p?ekvapeni!

Knihovna se vyzna?uje p?íjemným prost?edím a nabízí pom?rn? velký výb?r knih. Krom? stálého knižního fondu je zde i vým?nnný fond, který se obm??uje 3x ro?n?. Pro stálého ?tená?e je tedy zabezpe?en  p?ísun dosud nep?e?tených knih a ?asopisů.

Knihovnice  Vás ráda seznámí s dalšími vymoženostmi knihovny.